Get Adobe Flash player

Szpital Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości od 01.01.2009r., posiadając kontrakt zawarty z NFZ. Nowa rzeczywistość to zmiana stanu prawnego Szpitala, przekształcenie go w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem samorządu (Powiatu i Miasta Szczecinek). Przekształcenie takie daje możliwości wielu zmian organizacyjnych skutkujących poprawą usług medycznych i pojawieniem się usług medycznych świadczonych poza kontraktem podpisanym z NFZ, dotychczas w naszym Szpitalu niedostępnych.

Nowo powstałą spółka kierowana przez Zarząd jednoosobowy, kontrolowana przez trzy osobową Radę Nadzorczą, chcąc być podmiotem konkurencyjnym na rynku usług medycznych dąży do podwyższenia jakości swoich usług, poprzez stworzenie jednostki bardziej przyjaznej pacjentowi i doposażonej w sprzęt szeregujący Szpital wśród najlepszych jednostek w tej branży. Samo przekształcenie to jest jedynie akt prawny, natomiast dochodzenie do jakości jest to proces długotrwały, realizowany przez nas bardzo intensywnie. Takie działania w Szpitalu w Szczecinku zostały rozpoczęte i w planach długoterminowych będą kontynuowane aż do uzyskania modelu szpitala na poziomie szpitali tego typu w krajach Unii Europejskiej.